Izdelava različnih poročil

V okviru kontrolinga je zelo pomembno oblikovanje in spremljanje poslovnih ciljev.

https://www.moje-racunovodstvo.si/wp-content/uploads/2023/08/izdelava-porocil-1.png
  • bilanca stanja
  • izkaz poslovnega izida
  • izkaz gibanja kapitala
  • izkaz finančnega izida
  • izkaz denarnih tokov
  • in računovodska pojasnila/razkritja k izkazom
  • izdelava poročil za Banko Slovenije (SN, SKV, BST…)
  • izdelava poročila Statistika finančnih računov (SFR)
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

© Projekt varnost | Vse pravice pridržane.

©Moje računovodstvo | Vse pravice pridržane.